მედიკამენტი 1

რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის რამე აღწერა რომლის მიხედვით არის რაღაცა რომელიც არავინ არ იცის რა არის